Medialonek Ondřeje Svobody

Založil a úspěšně vedl Zafax Medical, která je mezinárodním distributorem zdravotnických prostředků. Firma obchoduje se Švýcarskem, Itálií, Koreou, Francií, USA, UK, Ruskem, Řeckem, Německem a Gruzií. Poslední jmenovaná země se pro něj stala více než partnerem v podnikání. Z vedení společnosti vystoupil, aby se mohl naplno věnovat telemedicíně.

Dr. Digital nabízí unikátní služby pro ty, kteří se chtějí starat o své zdraví na nejvyšší úrovni. Pomocí IT technologií umožňuje monitoring životních funkcí a vzdálenou péči o seniory, těhotné ženy, jedince s tělesným postižením a všechny, kteří chtějí mít aktuální přehled o svém zdravotním stavu. Monitorovací zařízení změří v reálném čase klientovi teplotu, tlak, spirometrii, oxymetrii, EKG, cukr, váhu nebo BMI, a to vše na dálku z pohodlí domova. Dokáže také provádět součást vyšetření ORL, oftalmologie, dermatologie.

Jedinečným rysem služby je vedení kompletní zdravotní dokumentace klienta v tzv. EMR (Electronic Medical Record). Každá návštěva lékaře, její výsledek, předepsané léky, operace a diagnostika jsou aktualizovány koordinátorem péče. Ten zároveň řídí zdravotní aktivity pacienta. Dokumentace patří klientovi a kdykoliv do ní může nahlédnout on, příbuzní, či autorizovaný lékař.

Součástí služeb jsou pravidelné videohovory pro subjektivní posouzení stavu klienta a jeho psychickou podporu. Hovory probíhají pomocí tabletu. Ten obsahuje knihovnu videí, které pomáhají s prevencí. Od videí na vaření (pro diabetiky, kardiaky, těhotné), přes  videa na cvičení (parkinson, celková vitalita seniorů, těhotné, tělesně postižené, pacienty po úrazech) až po videa zaměřená na psychoporadnu (cvičení pro pacienty s Alzheimerem, psychologie při úmrtí blízkého, podpora pro těhotné a pro klienty s depresí).

Společnost E-health and Telemedicine je distributorem a držitelem práv mnoha technologických řešení, mezi nimi např. Arterys a Mira rehab.

Arterys je platforma pro umělou inteligenci, která umožňuje lékařům provádět rychlejší a přesnější diagnostická rozhodnutí. Umí popisovat snímky z vyšetření a zobrazit je ve 3D vizualizaci. Je světovým lídrem v softwarech pro zobrazovací metody. Pracuje v cloudu, kde má přístup k datům. Umí provádět komplexní analýzy a prostřednictvím algoritmů rozpoznat zdravotní problémy během sekund nebo minut. Je naprogramovaná neustále se učit. S růstem počtu pacientů rostou i znalosti, které je schopna využít při prediktivní analýze a hledání korelací napříč medicínskými obory. Umí identifikovat problémy v oblasti kardiologie, neurologie, plicního, či musko-skeletálního systému.

Software používají pracoviště v USA, Švýcarsku, Francii nebo Německu. Na Slovensku jej využívá NUSCH Bratislava. V tuzemsku se aktuálně jedná o implementaci systému do renomovaných nemocnic.

Mira Rehab napomáhá prostřednictvím fyzioterapeutických cvičení všem, kteří potřebují rehabilitaci. Významnou skupinu tvoří klienti po prodělané dětské mozkové obrně a získaném poranění mozku. Mira Rehab využívá rehabilitace formou počítačové hry, kdy software umožňuje dětem i starším lidem cvičit jak z pohodlí domova, tak lůžkových oddělení a pomáhají tak ke zlepšení kvality života. Správnost pohybů je koordinována a kontrolována motion senzor technologiemi. V Anglii službu hradí NHS  (national healthcare system).

Hlavním posláním Telemedicine Academy je aktivně rozvíjet vzdělávání zdravotnických pracovníků prostřednictvím nejmodernějších technologií. Pořádají online kongresy, vedou kurzy pro online monitoring životních funkcí a zabývají se výukou využívání IT technologií ve zdravotnictví.

Profil

V říjnu 2020 se stal Honorárním konzulem Gruzie pro Českou republiku.

Studoval na International Business School v Brně a navázal studiem v oboru E-zdraví a telemedicína na Rome Business School. Odborné znalosti dále prohlubuje, aktuálně na Advance Institutu pro MHA (Master in Healthcare Administration).

Díky své profesi měl možnost poznat spoustu kultur a zemí. Mluví anglicky, francouzsky a rusky. Cestování se stalo jeho koníčkem, stejně jako sport, hudba a tanec. Je ženatý a má dvě děti.


© 2021 Ondřej Svoboda - všechna práva vyhrazena | Webdesign: WP4you.cz